BilnavetSnabbsök

Mer... Mer... Sök Sök

Logga in
Namn

Lösenord

Mer... Mer... Logga in Login


Lag & Rätt
Lag & Rätt
Så, vad får du göra, vad måste du göra? Vad får du inte göra?

Belysning
Man skall alltid ha belysning fram och bak. Halvljusplikt är ett lite missvisande uttryck, eftersom det innefattar även att baklyset måste vara påslaget. Bötesmallen om du skulle glömma framlyset är böter mellan 800-1600 kr. Det samma gäller baklyset.

Under dagtid i fint väder (bra siktförhållanden) får dim-/spoilerljus eller liknande lyktor med tillräcklig ljusstyrka användas istället för halvljus. Observera att bilen endast får ha två ljuspunkter fram. Det vill säga, du måste slå av halvljuset! Annars riskerar du 800 kr i böter. Parkeringsljus får dock vara påslaget om du vill.
(TF 1998:1276)

BlueCaps, eller XeonCaps som dom även kan kallas. Alltså gummihättor som man trär över de ordinarie H4 lamporna för att få ett blåaktigt, xeonliknande ljus, är förbjudna i Sverige.
(VVFS 1999:178)

Från och med årsmodell -86 är det lag på sidoblinkers. Denna får alltså inte tonas eller kopplas ur.
(VVFS 1999:178)

Vad det gäller dimbakljus och backljus så är lagkraven lite olika beroende på hur ny bil du har. Bilar efter ungefär årsmodell -95 är helfordonsgodkända. Detta för att tillverkaren skall slippa få bilen godkänd i varje land för sig. En helfordonsgodkänd bil blir automatiskt godkänd i hela Europa.
För dessa bilar gäller att dimbakljus respektive backljus skall finnas. Backljuset skall återkasta vitt ljus, och inget annat!
För äldre bilar finns inget krav om dessa lysen.
Är du tveksam om vad som gäller just din bil så titta i registreringsbeviset. Där skall det för nya bilar finnas en kod i stil med T14AE1*938100... T14A betyder just att bilen är helfordonsgodkänd.

Torkare
Att bygga om till singeltorkare är i de flesta fall lagligt. Dock är det i praktiken många olika krav som måste uppfyllas. Helfordonsgodkända bilar får inte ändras med mindre än att man kan visa att gällande EG-direktiv uppfylls även efter ändringen. Dessa direktiv är komplicerade, och i dessa fall får du noga kolla upp vad som gäller för just din bilmodell. Nedanstående text kan ge en viss vägledning även för dessa fall, men den gäller i första hand för äldre, icke helfordonsgodkända, bilar.

Två svephastigheter skall finnas, varav den ena måste uppgå till minst 45 dubbelslag per minut. För helfordonsgodkända bilar skall den andra hastigheten vara mellan 10 och 55 dubbelslag per minut. Skillnaden mellan hastigheterna måste vara minst 15 dubbelslag.
(VVFS 1999:178, 78/318/EEG)
När torkaren är avstängd måste den gå till ett viloläge som ligger utanför förarens siktfält. Den får alltså inte stå rakt upp på rutan!
(VVFS 1999:178, VVFS 2000:101)
Men det som är svårast att åstadkomma vid en ombyggnad till singeltorkare är att uppfylla kravet på svepyta. Singeltorkaren måste i stort sett täcka hela den yta som tidigare täcktes av de ordinarie torkarna. Hela vindrutans siktfält (inte bara siktfältet framför föraren) måste täckas av torkarens rörelse. Definitionen av detta siktfält är komplicerad, därför har en enkel mall tagits fram som används vid t.ex. flygande besiktning. Mallen finns här.
Om en ombyggnad till singeltorkare sker skall bilen dessutom registreringsbesiktigas inom en månad.
(FK 1972:595)
Dessa krav på bl.a. registreringsbesiktning har funnits länge. Men p.g.a. nya direktiv är SBP och Polisen numera mycket hårdare på att efterleva dessa regler!

Vad det gäller strålkastarnas eventuella torkarblad eller spolarmunstycken så finns det inte längre någon lag om dessa. Bara att slita bort om du är på det humöret!

Toning
Generellt sätt brukar man säga att man inte får tona framför B-stolpen. Dvs. du får tona bakrutan och bakre sidorutorna i princip hur du vill. För de främre rutorna gäller att ljusgenomsläppligheten skall vara 75% för vindrutan och 70% för främre sidorutorna. Dock kan en bord i över- eller nederkant av rutan tillåtas. Detta under förutsättning att denna bord inte sträcker sig in i vindrutans siktfält. En enkel mall över definitionen av detta siktfält finns här (nedre bilden).
(VVFS 1994:5)
Precis som i fallet med singeltorkare så kan helfordonsgodkända bilar i vissa fall ha andra regler.

Att tona baklyset och blinkers är i de flesta fall olaglig, om man inte köper fabrikstonade utbytesglas. Det spelar ingen roll hur hårt du tonar dem, det är inte ljusstyrkan polisen tar dig för. Det är att E-märkningen upphör att gälla så fort du mixtrat med glasen! Förutom att du troligen inte tar dig igenom den vanliga besiktningen, så måste du ombesiktiga bilen inom en månad om polisen tar dig. Bilprovningen skall sedan skicka ett intyg till polisen om att lysena är ok.
Även om du tonat glasen på lagligt sätt så glöm inte att reflexerna på baklamporna inte får tonas. Ett alternativ är förståss att montera lösa reflexer. I annat fall får du en omvänd julklapp från polisen på 500-1000 kr. Om du inte fastnar i besiktningen dess för innan.

Något som också är värt att tänka på är färgen på reflexer. Dessa skall (naturligtvis) återkasta vitt ljus framåt och rött bakåt.
(TF 1998:1276)

Bilbälte
Kanske känner du för att montera in racingstolar med fyrpunktsbälte för att sitta lite bättre under inspirerad körning. Bättre bilbälte måste väl vara tillåtet?
Nix! Av någon anledning är det endast tillåtet med trepunktsbälte i personbilar. Undantaget är mittplatsen bak som kan ha midjebälte.
(VVFS 1994:5)
En fråga som ofta kommer upp när man vill ha in många personer i en bil är; Måste alla vara fastspända i bilbälte, även om det inte finns tillräckligt många bältade platser?
Svaret är i teorin nej, men i praktiken blir det ett ja! Lagen säger att alla som kan ha bälte måste det. Finns det inte tillräckligt många bälten behöver alltså inte alla vara fastspända. Men sen tillkommer en annan faktor, nämligen att det inte får färdas fler personer i bilen än vad den är godkänd för i registreringsbeviset. För de allra flesta bilar, som inte är väldigt gamla, är detta antal identiskt med antalet bältade platser.
(TF 1998:1276)
Att inte använda bälte kan kosta dig 1500 kr. Och så den lilla detaljen att du riskerar ditt och andras liv...

Tilläggas kan också att det är föraren som ansvarar för att barn under 16 år är ordentligt fastspända.
(TF 1998:1276)

Nummerplåt (registreringsskylt)
Ett av de billigare stylingtipsen är att byta ut de där gamla skamfilade nummerplåtarna mot ett par nya dito. Kostnad 90 kr/st. Nya plåtar kan beställas på trafikregistrets talsvarstjänst (077-125 25 25). Övriga frågom angående nummerplåtarnas utformning, storlek, placering med mera kan lämnas av bilregistret i Örebro (019-19 75 00).

Det kan ju annars vara frestande att montera bort plåtarna helt för att få ett tuffare utseende. Väg noga den tuffheten mot de 1500 kr det kostar om polisen ser dig! Om du funderar på att tona, måla med klarlack eller på annat sätt "förstöra" skyltarna så är det även här samma straff, 1500 pix! Och det samma gäller om du tillverkat en replika av skylten. Den kan ha samma mått, samma typsnitt, reflekterande bakgrund och vad du vill. Är den inte godkänd av myndigheterna är det 1500 spänn i böter! Dessa olagliga skyltar kan också komma att beslagtas, och i värsta fall får du inte köra vidare eftersom du saknar godkända registreringsskyltar.
(SFS 1972:599, Rättegångsbalken 27 kap)

Bötesbeloppen är per skylt, men du får alltid 50% rabatt på bötesbelopp två. Boten för att sakna bägge skyltarna blir då 2250 kr.

Polisvarning
Radar-/laservarnare och laserstörare är totalförbjudna. Både vad det gäller försäljning, inköp och användande. Straffskalan sträcker sig från böter ända upp till fängelse. Bötesbeloppen varierar stort, och kan ibland uppgå till omkring tre tusen kronor! Lägg därtill att utrustningen beslagtas!
Om föraren inte kände till utrustningen, t ex körde en lånad bil kan han/hon slippa böteskraven. Utrustningen beslagtas dock fortfarande.
(SFS 1988:15)

Polisradio är faktiskt tillåtet, så länge du inte sprider informationen vidare till tredje part. Du får m.a.o. höra på polisradion att det är en poliskontroll längre fram, men inte ringa till Berra i bilen bakom och varna honom.

Hjul
Att blanda olika typer av däck (diagonaldäck, radialdäck, sommardäck eller vinterdäck) är inte bara trafikfarligt, det är dessutom olagligt.
(VVFS 1994:5)

Vad gäller användandet av vinterdäck så gäller följande regler (för personbil, lätt lastbil och buss med totalvikt max 3,5 ton, samt släpvagn dragen av sådant fordon).
Du får använda dubbdäck under perioden 1 oktober till 15 april (eller när väglaget så kräver).
Du måste använda vinterdäck, eller motsvarande (t ex snökedjor), under perioden 1 december till 31 mars, om vinterväglag råder. Annars riskerar du böter på 1200 kr.
(Undantag: Sommardäck med minst 3 mm mönsterdjup får användas för: provkörning/bogsering vid reparation, till/från besiktning, veteranfordon, utlandsregistrerade fordon, färd till/från utlandet)
(SFS 1998:1276)

Vid 3,0 mm mönsterdjup rekommenderar man att senast byta till nya sommardäck. Vid 1,6 mm är sommardäcken olagliga.
Vinterdäcken blir olagliga redan vid 3 mm mönsterdjup! Något ålderskrav på däcken finns ännu inte i lagboken.
(VVFS 1994:5)

Avgasrening
Om avgasreningen inte fungerar, t.ex. beroende på en defekt katalysator, så leder detta till ombesiktning. Så länge katalysatorn har gått sönder av naturliga orsaker så är detta den enda påföljden.
Om någon däremot avsiktligt har modifierat avgasreningens funktion, så skall bilen registreringsbesiktigas inom en månad. I fallet med katalysatorn så spelar det ingen roll om den har modifierats, eller helt tagits bort. Om en registreringsbesiktning inte utförts inom en månad riskerar du 600 kr i böter.
(FK 1972:595)

Alkohol
Ingen av er är väl en sådan idiot så att ni kör bil med alkohol i kroppen, så det tänker jag inte predika mer om. Däremot vill jag slå hål på en gammal myt om att man skulle kunna bli av med körkortet för att man cyklar på fyllan. Det finns ingenting som kallas "styrfylla", körkortet påverkas inte!
Det finns dock en uns av sanning i denna myt. Om du orsakar en trafikolycka, med eller utan alkohol i kroppen, så kan du dömas för vårdslöshet i trafik. I värsta fall grov sådan. Då, och först då, kan ditt körkort påverkas!

Försäkring
Försäkringen påverkas vanligtvis inte av bristfälligheter på fordonet (tonade lysen, bluecaps, urkopplad blinkers). Men kolla detta med ditt eget försäkringsbolag! Det som däremot kan ställa till det är ansvarsfrågan. Om du t.ex. har en brist i belysningen, kan du dömas som ansvarig för att den andra bilisten inte uppmärksammade dig utan körde ut mitt framför dig! Och är du dömd som ansvarig till olyckan så påverkas naturligtvis din försäkring.

Veta mer?
Jasså, det här räcker inte?
Vägverket har en bra sida (www.vv.se) där du kan få information och ställa frågor.
Även polisen (www.polisen.se) har en del lagar och regler på sin sida.
Hos Sveriges fordonsbyggares riksorganisation (www.sfro.com) kan du få information om vad som gäller för ombyggda fordon.
För bötesmallar och en hel del annat kan jag varmt rekommendera Trafikjuristen (www.trafikjuristen.se).
Vill du gå ännu djupare så kan Riksåklagaren (www.aklagare.se) ge upplysningar om lagar och straffskalor.
På Dunlops sida () kan Du få mer information om däckmärkningar, vinterförvaring av däcken och allmän däcksinformation. Bra däcksinformation finns även på Vanadis gummi (www.vanadisgummi.se).
Besök också gärna "Varför gör polisen så" (hem.passagen.se/polisfaq), skriven av en polis i Kristianstad.
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880015.HTM Lag (1988:15) om förbud mot radar- och laservarnare.


Förklaringar:
SBP, Svensk bilprovning
VVFS, Vägverkets föreskrifter om fordon
TF, Trafikförordningen
FK, Fordonskungörelsen
SFS, Svensk författningssamling